HTML dokument

HTML dokument predstavlja vodič skozi učenje HTML jezika za izdelavo spletnih strani. Vzporedno s HTML je prišel tudi CSS, in je oblikovni del spletnih strani.

HTML dokument
izjava <!DOCTYPE html> definira dokument kot HTML5
element <html> je korenski element HTML strani
element <head> vsebuje meta informacije o dokumentu
element <title> določa naslov HTML dokumenta
element <body> vsebuje vidno vsebino strani
element <h1-h6> določa velikost glave / naslova
element <p> določa odstavek

Kje HTML dokument lahko napišemo?

Obstaja kar nekaj brezplačnih programov za pisanje kode, med katere spada Beležnica v sistemu Windows. Vse kar moramo storiti, ko kodo pišemo, je, da jo shranimo pod .html, in pod Vrsta datoteke izberemo Vse datoteke. Druga možnost je Notepad ++, tretja možnost je Visual Studio Code in pa zadnja, po mojem mnenju najboljša rešitev PHP Storm. PHP Storm je brezplačen samo za 30 dni, kasneje plačljiv, ampak vredna vsakega centa, več o PHP Storm dokumentaciji, si lahko preberemo tukaj.

DOCTYPE

HTML je standardni jezik za ustvarjanje spletnih strani. Koda v HTML dokumentu se vedno začne z oklepajem <, nato ime elementa, če je to glava (ang. Heading) je oznaka <h1>, če je to odstavek (ang. Paragraph) je oznaka <p>, in vse skupaj zaključimo z oklepajem >. Vsaka oznaka (ang. Tag) ima različne atribute. Najbolj razširjen oziroma uporabljen atribut je class in se navezuje na call, ki je shranjen v CSS, in z njim povezujemo spletno stran. Povezujemo se tudi na class atribut, ki ima lastnosti s katerimi oblikujemo odstavek, podatke, spise itn.

Vse je odvisno od tipa elementa kateri ima atribute, ki jih dovoli večini. Vsi elementi so že vnaprej definirani, in si ne moremo izmišljevati svojih. Sam HTML dokument se začne z znakom DOCTYPE <!DOCTYPE html>, kjer definiramo tip dokumenta. Paragraph ali heading je vedno potrebno zaključiti s poševnico (/), ni pa potrebno zaključevati slike (kratica = img) elementa.

Metadata

Metadata so podatki o podatkih, in oznaka meta vsebuje podatke o HTML dokumentu. Metapodatki (ang. Metadata) se ne prikažejo na spletni strani, ampak so strojno primerljivi. Meta podatki se običajno uporabljajo za določitev opisa strani, ključnih besed, avtorja dokumenta, nazadnje spremenjenih podatkov itn. Metapodatke uporabljajo brskalniki, kako prikazati vsebino spletne strani ali druge spletne storitve. HTML5 je z oznako meta uvedel metodo, s katero spletni oblikovalci lahko prevzamemo nadzor nad vidnim poljem spletne strani.

Meta oznake gredo vedno znotraj <head> elementa, in so vedno preneseni v parih ime/vrednost. Če je ime ali http-equiv atribut definiran, MORA vsebinski atribut biti prav tako. Če nič od tega ni definirano, vsebinski (ang. Content) atribut (ang. Attribute) NE MORE biti definiran.

Vievport nastavitve

HTML5 predstavlja metodo, ki spletnim oblikovalcem dovoli prevzeti kontrolo nad vidnim poljem spletne strani, skozi meta oznako. Vidno polje (ang. Vievport) je vidno območje spletne strani uporabnika, in je odvisno od naprave. Zato bo na mobilnem telefonu manjši, kot na računalniškem zaslonu ali prenosniku. Da se to ne zgodi, moramo v vsako svojo spletno stran vključiti naslednji <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> meta izraz.

Element vidnega polja (ang. Vievport) meta brskalniku daje navodila, kako nadzirati dimenzije in velikosti posameznih elementov. Širina (ang. Width) width=device-width nastavi širino tako, da sledi širini zaslona naprave (telefon, prenosnik, tablica). Začetna lestvica initial-scale=1.0 nastavi začetno stopnjo povečave, ko brskalnik prvič naloži spletno stran.

  
    <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="opis" content="vsebina spletne strani">
      <meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,JavaScript">
      <meta name="avtor" content="Borut Bukovnik">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    </head>
    
Pisanje HTML dokumenta Obrazci Seznami Tabele iframe